04 Aralık 2017
TOPLUMSAL İFLASIN İŞARET FİŞEĞİ “KORKAKLIK”
Korkaklığın ahlaki bir zafiyet olmadığını kabul ediyoruz… Ama, küçük küçük cesur davranışlar.

Uyarılar…Telkinler…Hatta tavsiyeler bile birçok ahlakı sorunsallığı engeller….

Bu gerçeği de görmek zorundayız....

&&&

Yani....

Ahlakı zafiyet olmayan korkaklık….

Ahlaki zafiyetin yaygınlaşmasına engel olamama gerçeğidir, aynı zamanda….

Ahlaksızlık ve haksızlıklara rağmen, tepkisizliğe örnek oluşu…

Karakteristik zafiyetin dönüşümüne dolaylı katkısı…

Haksızlık ve ahlaksızlık karşısındaki sukütü...

Rezaletin ifşasına engeli...

Hz. Peygember (as)'ın “En faziletli cihat, zalim bir idarecinin (önde olanın)  karşısında adaleti (doğruyu ve hakkı) söylemektir.”' mesajı....

&&&

O halde….

Her hangi bir yönetimin önderliğinin…Abiliğinin…

Liderin…Sözcünün…Öncünün korkaklara teslimi, toplumun çöküşüne….

Alt birimlerin korkaklardan oluşumu….

Önderin…Abinin…Liderin…Sözcünün…Öncünün yok oluşuna neden olacaktır…

 

 

HALKTAN KOPUŞ… HAKTAN KOPUŞTUR…

 

27 gazeteciyle anket yaptım…

Sonuç tek kelimeyle hüsrandı benim için….

Van’daki en aktif 27 gazeteciden 25’i olumsuz cevap verirken…

2 sinin cevabı olumlu olsa da, pozitif bir şey yoktu….

&&&

Van’daki 27 en aktif gazeteciye;

‘Van Ak Parti Medya ve Basın sorumlusunun kim olduğunu biliyor musunuz?’ diye sordum

25 gazeteci ‘Kim olduğunu bilmiyorum’ cevabını verdi…

2 meslektaş ‘İsmini biliyorum ama mesleki ilişkimiz olmadı’ deyiverdi…

Kararda sizin… Kararda…

Bildiğim şu ki; ‘Halktan kopuş, haktan da kopuştur’

 

 

YARIM ADAMLARIN YARIM ADIMLARI

 

'YARIM ADAMLARIN' yarım adımları...

Hoşnutsuzluğa..

'TAM ADAMLARIN' tam adımları 

Mutluluğa götürebilir…

&&&

‘Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim’ tespiti…

Yoldaşlığı…Arkadaşlığı…

Birlikteliği…Danışmanlığı…

Vs…Vs…Vs…kapsıyor ise...

Uzatmadan; 

Tercih, 'Benlikse'...

Temsil ve birlitelik 'Tercihse'....

İşte o zaman 'İki kere iki dört eder'

 

Yorum EkleM.SALİH GEÇKEN
Copyright, 2017 © M. Salih Geçken - Kisisel Web Sitesi