25 Ağustos 2021
Yalan Konuşan Siyasetçi 'Korkak Bir Serseridir'

Yalan;

İslam ve tüm İbrahim' i dinlerde...

Ahlak felsefesinde...

Evrensel ahlaki değerlerde, ret edilmiş; toplumsal fesat nedeni olarak kabul edilmiştir. 

Bilim insanları 'yalancıyı' sadakatsızlikle suçlamış, verilen sözün tutulmayacağı yönünde uyarıda bulunmuştur. 

&

Hz. Muhammed (sav): 

“Kardeşine bir söz söylediğinde o sana inanırken senin ona yalan söylemiş olman ne büyük bir ihanet!” der.

Bir ata sözünde;

 Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler'  tecrübesi paylaşılırken,

Muhammed b. Kâ‘b el-Kurazî:

“Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler” der

&

Francis Bacon:

Yalancı, Allah’a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.
&
İmam Şafii:
Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimadı yok eder.
&
Victor Hugo:

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalanı söyler.

&
Cahiz:
Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır.
&

Korkakların ve bilgi yoksunu cahillerin başvurduğu 'yalan' ruhu alçaltır. Yalancı insan değerlerden kopuk ruhsal yücelikten uzaktır, der İbn Hazm.

 

Doğu insanının gündelik yaşamında ve kültüründe ‘YALAN’ı alışkanlık haline getiren kişi;

Şerefli olabilir mi?

Olamaz…

Haysiyetli olabilir mi?

Olamaz…

Onurlu olabilir mi?

Olamaz…

&

Yani;

Şerefli bir insan…

Haysiyetli bir insan….

Onurlu bir insan, yalanı alışkanlık haline getirmez denir.

&

Sürekli yalan konuşana;

Şeref yoksunu….

Haysiyet yoksunu…

Onur yoksunu denir.

&

Sürekli yalan konuşan şeref yoksunu, inandırıcı olmaz...

Sürekli yalan konuşan haysiyet yoksunu, inandırıcı olmaz...

Sürekli yalan konuşan onur yoksunu, inandırıcı olamaz...

&

Sürekli yalan konuşmayı seçen şeref, haysiyet ve onur düşkününün;

Toplumu dejenere hakkı yoktur, denir

Gençlerin dimağını zehirleme hakkı yoktur, denir. 

Yalanı normalleştirmek gibi hakkı yoktur, denir. 

Evrensel ahlaki ilkeleri tarumar etme hakkı yoktur, denir. 

&

Bir insan toplumu zehirlemedikçe;

ŞEREFLİ OLMAMA HAKKI vardır, denir. 

Bir insan topluma rol model olmadıkça;

ONURLU OLMAMA HAKKI vardır, denir. 

Bir insan toplumun dönüşümüne etki etmedikçe;

HAYSİYETLİ OLMAMA HAKKI vardır, denir. 

 

SÖZÜN ÖZÜ;

Francis Bacon'ın deyimiyle yalan konuşan sanatçı, siyasetçi vd. için birer korkak serseridiler, denebilir mi?

Diyenler vardır.  

 

HAFTANIN SÖZÜ:


 

Haberin Fotoğraf Galerisi

Yorum EkleM.SALİH GEÇKEN
Copyright, 2017 © M. Salih Geçken - Kisisel Web Sitesi