12 Kasım 2017
VAN'DA VE BÖLGEDE EVET OYU YÜZDE 60 OLABİLİR Mİ?
Referanduma sayılı günler kala Van ve bölge için yapılan yorumların pekte sağlıklı olmadığını düşünüyorum.

VAN'DA VE BÖLGEDE EVET OYU YÜZDE 60 OLABİLİR Mİ?

 

Referanduma sayılı günler kala Van ve bölge için yapılan yorumların pekte sağlıklı olmadığını düşünüyorum. 

 

Referandum oylamasını bir önceki seçimle kıyaslamak, bunun üzerinden yüzde belirlemek sosyo/psikolojik, sosyo/ politik realiteyle açıklamaya çalışmak, yanlışı zorlamaktır. 

 

Önceki yıllara kıyasla sosyo/psikolojik değişim ve dönüşümü,  bu değişim ve dönüşümün oy  tercihindeki etkilerini hesaba katmadan, önceki verilerle yola çıkarak yorum ve analiz yapmak sadece yanılgı olur. 

 

Alan ve algı hakimiyeti aynı zamanda ilgi odağı olma gibi bir avantajı da içinde barındırır. Algı ve alan hâkimiyetinin kaybı alternatifin en büyük kazançlarındandır. En büyük kayıp alan ve algı hakimiyetinin kaybı ile başlar. HDP'nin son bir yılda hakim olduğu alan ve algı hakimiyetinin yüzde doksanını kaybettiğini söyleyebiliriz. 

 

Önceki yıllara kıyasla;

1 -- Alana ve algıya hakim olan PKK/HDP’nin alan ve  algı hakimiyetini ciddi oranda kaybetmesi HDP’nin kaybının temelini oluşturmaktadır.  Alan ve algı hakimiyetinin kaybı ilginde kaybına neden olduğu için yeni katılım ve yönelişleri de sınırlandırmıştır.  

 

2 -- Daha önceki seçimlerde HDP’ye destek veren STK’ların bu desteklerini HDP’den geri çekmesi, hatta bu STK’lardan bir kısmının Ak Partinin yanında konumlanması oy  oranlarındaki değişiminde nedenlerindendir.

 

3 -- Önceki seçimlerde HDP’nin seçim çalışmalarına aktif bir şekilde destek veren kendilerine yakın televizyonların sayısındaki düşüş HDP'nin propaganda gücünü zayıflatmıştır.  

 

4 -- Önceki yıllara kıyasla HDP’nin alanda çalışacak gönüllü eleman temininde sorun yaşaması ve alanda çalışan gönüllü sayısındaki düşüş, Ak Partinin alan hakimiyetine güç katan etmenlerden bir diğeridir. Alan üstünlüğü Ak Parti lehine dönüşmektedir.

 

5 -- HDP’ye  gönül vermiş tabanın HDP’ye küskünlüğü, artan parti içi eleştiriler parti için motivasyonu olumsuz etkilemekte, örgütsel yapının alandaki çalışmalarını sekteye uğratmaktadır.  

 

6 -- PKK’nın alana çıkamayışı, sözde mahkemelerin tamamen ortadan kaldırılması , PKK’ya duyulan korkunun azalışı tercihlerin özgürleşmesinin nedenlerinden bir diğeridir.

 

7 -- PKK ve HDP cenahında kaybettik psikolojinin kendi tabanlarında yarattığı korku ve endişe, sıkıyönetimden kaynaklı ek korku geri çekilişe neden olmuş, bu geri çekiliş örgütsel yapıda kırılganlığa neden olmuştur.

 

8 -- HDP yönetiminde olan belediyelerde işçi alımından tutun ihalelere kadar yapılan haksızlıkların kendi tabanlarında yarattığı huzursuzluk iç tartışmaya neden olmuştur. İç tartışma uzaklaşmalara zemin hazırlamıştır.

 

 

9 -- Halktan vergi adı altında alınan paralar, halkı yargılamaları,  çalışanların aylıklarındanyapılan kesintilerden kaynaklanan rahatsızlıklar tabanda HDP'ye duyulan tepkilerin en önemlilerindendir. 

 

10 -- Kayyum atamasından sonra, önceki belediye tarafından işe alınanlardan beklenen tepkinin aksine kayyumlarla uyumluluğu örgütsel yapının yapısal kırılganlıklarından bir diğeridir.

 

11 -- İç ihbarların deşifre olmasıyla başlayan korku ve kin HDP ve BDP’nin iç kayıplarından bir diğeridir.

 

12 -- Algı ve alan hakimiyetinden en çok etkilenen yerlerin başında sınır köyleri gelmektedir. Bunun ivedi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

 

Yazdığım ilk beş madde bile oy oranlarında çok ciddi kaymalara neden olacak değişimlerdir.

Gerisi mi?...Çok basit stratejik  hamlelerle bütün açıklar kapatılabilir.

 

Van ve Bölgede  EVET oyları yüzde 49'un altında olursa Ak Parti için tek kelimeyle hüsran olur.  EVET yüzde 55 ve üstünde olursa, AK Parti Van'da ve bölgede yeniden güçlenmesine zemin hazırlar. 

Yorum EkleM.SALİH GEÇKEN
Copyright, 2017 © M. Salih Geçken - Kisisel Web Sitesi