12 Kasım 2017
VAN ÖZELİNDE BÜROKRATİK-- SİYASAL MÜCADELE
Van'ın gelişimi ve dönüşümü doğru zeminde ortaklaştırılmış siyasal ve bürokratik birliktelikle daha kısa zamanda daha doğru sonuçlarla taçlandırılabilir. Tam tersi bir mücadele ve eylem pratiği kent için kayıptır.

VAN ÖZELİNDE BÜROKRATİK-- SİYASAL MÜCADELE

 

Van'ın gelişimi ve dönüşümü doğru zeminde ortaklaştırılmış siyasal ve bürokratik birliktelikle daha kısa zamanda daha doğru sonuçlarla taçlandırılabilir.  Tam tersi bir mücadele ve eylem pratiği kent için kayıptır.

 

Van özelinde değerlendirdiğimizde, bürokratik başarıyı siyasal ihtirasa kurban edemeyeceğimiz gibi, siyasal çabayı da bürokratik hatalara kurban edemeyiz.

 

Atalarımızın 'Bir elin nesi var. İki elin sesi var’ tarihsel sosyolojik tespitinin sosyo-politik pratiğe geçişi gerçeklerle örülmelidir.   Herhalde atalarımız buradaki sosyolojik birlikten kasıtları, itaat değildir. Böyle bir sonuç çıkarmaya çalışmak aşırı zorlama olacaktır. 

 

Başarılı bürokratların karşılaştıkları en büyük sorunların başında siyasal partilerin yerel temsilcileriyle yaşadıkları alan ve makam hakimeyeti mücadelesidir. 

 

İktiarın yerel temsilcileri ile bürokratların ortaklaşamadıkları kavram ‘UYUM’ dur. Bu kavrama yüklenen anlamlardaki değişim, mücadelenin nedeni olarak kabul edilebilir. Siyasal yorum bireysel ‘BİAT’ e yakın bir anlama dönüşürken, bürokratik yorum ve beklenti ise makam yetkilerinde sınırlı özgürlük olarak yorumlanmaktadır.  

 

Van özelinde değerlendirdiğimizde, Ak Parti ve HDP’nin  yerel temsilcilerinin ‘BİAT’a yakın beklentilerinden kaynaklanan bürokratik rahatsızlık kentin hizmet ve yatırım kaybına neden oluyor.

 

Bürokratın tam yetki beklentisi kentlerin motivasyon ve sinerji kaybına neden olacağını görmek gerekir. Ülke ve yerel yönetimlerce kabul edilmiş doğruların hayata geçirilmemesi, iktidarda bulunan siyasal iradenin gelişim planına engel olacağından, bu ulana müdahale kabul edilebilir. 

 

İşin doğrusu, bürokratik başarıyla siyasal gücün doğru zeminde doğru çalışmalarla ortaklaşmalarından geçiyor.  Siyasal biat beklentisi de, bürokratik özerklik isteği de psikolojik doyumsuzluktan kaynaklanan sosyolojik sorunsallığı yaygınlaştıracak yanlış beklentilerdir.  

 

Kentimizin daha sağlıklı gelişimine ve değişimine öncülük etmek istiyorsak,  bürokratik başarıyı siyasal biate, siyasal çabayı bürokratik özerklik isteğine  kurban edemeyiz.

 

 

Yorum EkleM.SALİH GEÇKEN
Copyright, 2017 © M. Salih Geçken - Kisisel Web Sitesi