29 Aralık 2017
VAN’DAKİ GÜVENİLİR-GÜVENİLMEZ AŞİRET ALGISI TOPLUMU FESADA GÖTÜRÜR?
Birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir konjonktürde güvenilir ve güvenilmez aşiretler algısına neden olabilecek pratikler, toplu kayba neden olur.

‘Van’da ve bölgede AK Parti ve Aşiretler arasındaki duvarı kim ördüyse katil odur’ başlıklı yazımda bizce bilinmeyen sebeplerden ötürü Van özelinde ve bölgede yerel dinamiklerden kaynaklı, aşiretlere karşı uygulanan defans ve mobbingin aşiret mensuplarının başka alanlara kaymasının öncü nedenleri arasında olduğunu yazmıştım.


Başka bir değerlendirmem de ‘Başkale Sendromu’ nun  siyaset sosyolojisi için önemli bir örneklem olduğunu, Ak Partiden HDP’ye kayışta Kürt milliyetçiliğinin sürece ivme kazandırdığını tespit etmiştim.


Şimdi ise ‘Farklı beklentiler içinde olan bir kaç bürokrat ve siyasinin, kentin sosyo/kültürel-sosyo/politik dokusunu bilmeyen bürokrasinin Küresünniler güvenilir aşirettir’ algısını dayatmalarının ve  evrilmelerinin sosyal dokuya bu güne kadar verilmemiş zararı vereceğini, toplumda öfke volümünün tavan yapacağını düşünüyorum.


Van özelinde şu an ‘Küresünniler güvenilir aşirettir’, algısı üzerinden yürütülen çalışmaların yaratacağı sosyo/kültürel—sosyo/politik kırılmaların telafisinin çok uzun zaman alacağını, Van’da ve bölgede algılasal döllenmeyle kısa sürede zemin bulabilecek  ‘Kürt Aşiretler dışlanıyor, Kürt Aşiretler ötekileştiriliyor, Kürtler Küresünniler eliyle terbiye ediliyor.’ Vb. gibi söylemlerin yüksek sesle dile getirileceğini, bu söylemlerin sosyo/kültürel-sosyo/politik nedenlerden ötürü toplumda hızla yaygınlaşacağını bununda 2019 Türkiye’sine zarar vereceğini düşünüyorum.   


Güvenilir, güvenilmez aşiretler algısına neden olabilecek hatalı pratikler,  fitne ekicilerin işlerini ve eylemlerini kolaylaştıracak, bazı aşiretlerin negatif duygularını harekete geçirerek aşiretler arasındaki öfke ve kine neden olacaktır.


Şu an Van’da algısal etkinliği daha sık görülmeye başlanan ‘Küresünniler güvenilir aşirettir’ algısından kaynaklı ‘Alandaki paylaşım dengesizliği’ Van’daki diğer aşiretlerde kırılmalara neden olacağı gibi toplumdaki bütünleşme zeminine ciddi zarar verecektir.


Aşiretler ve toplumsal yapılar arasında yanlış anlaşılmaya müsait yanlış-yanlı pratiklerin  istikrarı devam ederse, Küresünniler toplumun önemli bir kesimi tarafından öteki konumuna oturtulacak, öfke unsurlarının hedefi haline gelecektir.


Aşiret mensupları arasında iyiler olduğu gibi kötülerde vardır. Benimde Küresünni Aşireti içinde kendilerine çok değer verdiğim kardeşlerim olduğu gibi, Gevdan, Giravyan, Mamhuran vb. aşiret içinde  onlarca aşiret mensubu kardeşlerim vardır.


Aşiretler bu bölgenin sosyolojik gerçeğidir. Geçmişe kıyasla aşiret büyüklerinin aldığı kararlara uyumda duyarlılık ve biatin azalması, aşiret gerçeğini ortadan kaldırmıyor.  Aşiretlerle diyalog zaruri, hepsine güven mecburidir. 


Van özelinde aşiretlerle ilgili içinden çıkılması uzun yıllar alacak hatta daha ciddi sıkıntılara neden olacak sosyo/kültürel  bir hataya doğru gidiliyor. Bu tehlikenin fark edilmesinin ülke ve bölgeye daha faydalı olacağını düşünüyorum.


Bu ülkenin 2019 yılında ve şu an Ortadoğu’da verilen vekalet savaşanın asillere dönüşmesinde tüm aşiretlere ihtiyacımızın olacağı gerçeğini kimse göz ardı edemez.

Kalın sağlıcakla…

 

Yorum EkleM.SALİH GEÇKEN
Copyright, 2017 © M. Salih Geçken - Kisisel Web Sitesi