01 Şubat 2020
Van'ın Ortak Vicdanı'nda buluşabilir miyiz?
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yeni oluşturulan 'Van Kent Kurulu' için KENTİN VİCDANI OLSUN" değerlendirmesi, bu kurulla yapılmak istenenleri bir cümlede çok iyi anlatıyordu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin farklı katmanlardan ve farklı eğilimlerden 65 kişiyle oluşturduğu ve ilk toplantısını yaptığı  ‘Ortak Akıl’ (kendi tanımım) platformunun kentin tarihsel iz düşümünde hayırla anılacağını umut ve ümit edenlerdenim.

 

Modern ve ideolojik dayatmalarla oluşan tahrişe rağmen toplum hala ‘İstişareyi önemsiyor, ‘İstişarede rahmet var’ yönlendirmesini kısmen de olsa koruyor. Bilim insanları ve halkın bir çatı altında buluşarak, kentin sorunlarına yönelik fikir, tecrübe ve bakış farklığıyla tespit ve çözüme yönelik istişaresinin  çok değerli olduğunu, o kurulda bulunan 65 insanın düşünce ve önerileriyle bu kurula değer katacağını düşünüyorum.

 

‘Ortak Akıl’ kurulunun farklı katmanlardan oluşması, şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz duygusal birliğimizin önündeki en büyük handikap ‘Toplumsal Kutuplaşmayı’  zerre kadar olsa da yumuşatmasına katkı sunma ihtimali bile yeniden ortak payda üzere kurulabilecek toplum inşasının heyecanına katkı sunabilir.    

 

Sayın Vali Mehmet Emin Bilmez’in samimi çabası, Sayın Rektör Prof.Dr. Hamdullah Şevli’nin dinamizmi, kent röntgeninin önemli bir kesitine hakim Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr Suvat Parin’in, yerel yönetimlerde alanında uzman Prof.Dr. Menaf Turan’ın, emeği, çabası ve başarısı kanıtlanmış Doç. Dr Mucip Tapan’ın, bir değerlendirmesiyle çözüm sürecinin DNS’ına katkı sunan Molla Reşit’in, kentin eğitimine katkısıyla öne çıkan Rezzan Bayram’ın, aramızda düşünsel uçurumlar olan Avukat Abdulbasit Bildirici’nin ve toplumun farklı katman ve düşünsel desenlerinin sosyo-psikolojik algısına sahip katılımcıların ortak değerlerde buluşmaları ‘VAN VESİKASI’ olarak tarihin iz düşümünde de yer alabilir. Neden olmasın?...

 

 Basın Açıklamasında:

“Van son kırk yıllık periyotta sosyo-ekonomik açıdan gelişme göstermekte zorlanan bir kent özelliği göstermektedir. Bütün kamu yatırımlarına rağmen beklenen gelişme gerçekleşememektedir. Bunun elbette birçok nedeninden söz edilebilir, fakat kamuoyunun konuştuğu ve söz konusu sorununun da bir nedeni olarak “ortak aklı inşa edemeyen”, “bir araya gelemeyen”, “farklılıkları zenginliğe dönüştüremeyen” bir sosyal sermaye dağınıklığı göze çarpmaktadır”

 

Kurulun temel amacı, Van’ın farklı dinamikleriyle Van’ın kalkınmasını, sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmaktır. Kurulun temel özelliği resmi kurumların ve siyasi parti temsilcilerinin olmadığı sivil bir platform özelliği taşımasıdır. 65 kişiden oluşan kurulun çalışma biçimini, gündeme alınacak konuları, çalışma takvimini kurul üyelerinin belirlemesi beklenmektedir.” deniyor[1]

 

Oluşturulacak ‘Ortak Akılla’ kent insanının duygularında ve algısında önemini ve değerini kaybetmiş kent bilincinin, kent sevgisi ve saygısının; gönüllerde ve algılarda biriken öfke ve kinin yeniden olumluya dönüştürülme zemininin oluşmasına katkı sunulabilir. Bu kurula fayda oluşturabilecek yönlerden yaklaşarak, olumlu sonuçlar elde etmeye yönelmek kent için daha hayırlı olacaktır. Önceki örneklemler üzerinden yapılan olumsuz değerlendirmeler harcanan çabaya, oluşturulmak istenen heyecana set olma ve doğmamış çocuğa don biçme gibi bir hamledir.  İyi niyetin sinerjisini düşürecek mikropluğa gerek yoktur. 

 

Bu güne kadar alışılagelen ‘Hadsiz ve Haksız’ eleştirinin ‘Ne olursa olsun olumsuzlamak’ gibi negatif bir psikolojisinin bu kentte bir katkı sunmadığına binlerce kez şahit olduğumuz gibi, bu psikolojiyle hareket edenlerin de bu kentte hiçbir katkılarının olmadığına da şahit olduk. Yıkarak, öfkeyi yaratanların oluşturduğu acının sancısını çeken bu toplumun, sevgiyle yeniden inşaya ihtiyacı var. Sevgiyi  yaygınlaştırmaya çalışan bu tarz kurullara gören gözle bakmak zorundayız. 

 

Vali Beyin oluşturulan kurul için "KENTİN VİCDANI OLSUN" değerlendirmesi geceye damgasını vuran en nemli isimlendirmelerdendi. Kiminin hırsı, kiminini ideolojisi, kiminin fanatizm düzeyindeki partizanlığı, kiminin elinde bulundurduğu konjonktürel gücü, kiminin niceliksel büyüklüğü, kiminin ekonomik gücü, kiminin siyasal gücü, kiminin yalakalığının gücü vicdansızlığının gücü olabiliyor.  Ve daha ötesi...

 

Bu kenti, ‘Ortak Akılda’ ‘Ortak Sevgide’ ‘Ortak Yaşamda’ ‘Ortak Huzurda’ ‘Ortak Güvenlikte’ ‘Ortak Gelişimde’ buluşturma çabasında olan başta Vali Sayın Mehmet Emin Bilmez’e, Van YYÜ Rektörü Sayın Hamdullah Şevli’ye ve Doç.Dr. Suvat Parin, Prof.Dr Menaf Turan ve Doç.Dr. Mucip Tapan’a kendim ve ailem adına müteşekkirim.

------

 

[1] Birinci toplantının basın açıklamasından (Bkz. http://vanradikal.com/haber-van-yyu-den-ortak-akil-platformu-11029.html )

İştişare kısaca bir konuda bir kimseden düşüncesini sorma, danışma anlamına gelmektedir.

Yorum EkleM.SALİH GEÇKEN
Copyright, 2017 © M. Salih Geçken - Kisisel Web Sitesi